Dr. Starke DS ATF 14-M

Синтетично трансмисионно масло предназначено специално за новия Mercedes-Benz автоматична трансмисия (NAG2 / модел 722.9) до 18.06.2010. ATF 14-M може също така да се използва и в по-стари Mercedes-Benz 5-степенна автоматична с регулиран преобразувател на въртящия момент (NAG1 / модел 722.6) се използват, и е обратно съвместим с по-ранната спецификация.